Liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH HỒNG HAWA

Hotline: 097.868.7515

VPGD: 1012A Đường Láng – Đống Đa – HN (ĐT: 0243.248.4079)

CH tại HN: 1012A Đường Láng – Đống Đa – HN (0243.248.4993)

CH tại BN: Dốc Tiêu Phố Mới – Tương Giang – Từ Sơn – BN

(ĐT: 0222.3833.688)

CH tại QN: 82 Kênh Liêm – Hạ Long – Quảng Ninh (ĐT: 02033.611.559)

NMSX: Tương Giang – Từ Sơn – Bắc Ninh (ĐT: 0222.374.7373)

Email : dichhonghw@gmail.com

Website: chongthamhawa.com

Fanpage: facebook.com/chongthamhawa