Hawa Latex 204

1. Mô tả sản phẩm: Hawa Latex 204 là một loại nhũ tương Styrene Butadiene cải tiến  được trộn với xi măng hoặc vữa xi măng- cát nhằm gia tăng tính kết dính và khả năng chống thấm.